اخبار مذهبي
 
با توجه به آيات قرآن و كلام خداوند ، بهترين شيوه اسلام گرايي مردم ، شيوه آموزش و تبليغ اسلام مي باشد . اما برخي معتقدند براي ترويج اسلام گرايي بايد تحميل صورت گيرد و غير از اين كار ساير راه ها بي نتيجه خواهد بود .

حال اين مسئله مطرح مي شود كه تحميل چيزي جز اعمال خشونت نيست ! و اعمال خشونت براي ترويج موضوع مهمي همچون دين و مذهب مي تواند خطرات جبران ناپذيري در جامعه داشته باشد ، كه در ادامه 2 مورد از مهم ترين خطرات آن را بررسي مي كنيم؛

1- ترويج نفاق

افرادي كه با تحميل و خشونت ديندار شده اند خود را فردي بي اراده و ضعيف ميبينند كه تنها با اراده و خواست ديگران باايمان شده است ! چنين افرادي عملاً تبديل به افرادي دورو و چاپلوس مي شوند و اين اخلاق در خانواده شان نيز تزريق شده و به همين ترتيب وارد جامعه مي شود .

مردم نيز به چنين افرادي احترام نمي گذراند و از آنها برائت جويي مي كنند ! نمونه بارز اين جريان ، اعتراض طيف گسترده مردم جامعه به شخصي بود كه به واسطه شغل پوشش چادر را برگزيده بود .